AUDYTOR DORADCA - KIM JESTEM

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas prawie 30 lat działalności na szeregu różnych stanowisk, w tym w pracy w radach nadzorczych spółek – w księgowości, finansach czy Audycie Wewnętrznym w Grupie Żywiec, firmie zajmującej się produkcją i sprzedażą produktów w segmencie FMCG.

Następnie realizowałem projekty w szeregu programów mających na celu przekształcenie firmy opartej na majątku państwowym w spółkę akcyjną notowaną Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kierowałem wieloma inicjatywami – najpierw, jako Główny Księgowy Holdingu, a potem Dyrektor Finansowy w Holdingu 15 spółek dystrybucyjnych, części handlowej Grupy Żywiec. W tym czasie wprowadzałem w Grupie Żywiec m.in. spójną politykę rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wg MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) oraz system rachunkowości zarządczej (Planning & Controlling).

W 2000 roku zdobyłem uprawnienia biegłego rewidenta (o numerze 9618) w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, a od 2001 zacząłem budować funkcję audytu wewnętrznego wg standardów IIA wprowadzanych też w Korporacji Heineken (jednostka dominująca Grupy Żywiec), jako Menadżer, a potem Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Grupie Żywiec.

Od 2001 roku, jako osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w Firmie, jak i doradca biznesowy przedsiębiorstwa, brałem udział w szeregu rozwojowych projektów biznesowych dotyczących wszystkich obszarów działania firmy.

Rola, jaką pełni audytor w firmie, idealnie mi odpowiadała. Moimi Partnerami byli zwykle menedżerowie w firmie, dla których stałem się godnym zaufania, niezależnym audytorem, partnerem biznesowym, doradcą, konsultantem i ekspertem. Zawsze wykazywałem się lojalnością i poufnością w relacjach z klientami – co zresztą wynika z mojego charakteru, wyznawanych wartości. Z drugiej strony uważam, że powinny być to cechy sine qua non każdego audytora doradcy.

Jako audytor dokonuję oceny danej sytuacji firmy, systemu kontroli i oceny ryzyka biznesowego. Jeżeli wchodzi to w zakres mojego zlecenia, przeprowadzam wskaźnikową analizę finansową firmy – jej płynności ekonomicznej czy struktury kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie. Dokonuję również oceny kontynuacji działalności firmy. Następnie odpowiedzialny menedżer wprowadza opracowany wspólnie ze mną plan poprawy słabiej funkcjonujących obszarów.

Wykonywanie funkcji audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie jest zgodne z moimi ambicjami osobistymi – zdobywania doświadczenia doradcy biznesowego, ale i biegłego rewidenta. Nie zdarza się często, jak miało to miejsce w moim przypadku, aby osoba wykonująca audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa równocześnie miała uprawnienia biegłego rewidenta i wykorzystywała swoje możliwości, jako doradca biznesowy firmy.

CO JEST DLA MNIE WAŻNE

Wyznawane przeze mnie wartości zawodowe to przede wszystkim solidność, lojalność wobec Klientów, menedżerów firmy, pracowitość, uczciwość i etyka biznesowa. Bardzo istotną cechą jest poufność audytora doradcy biznesowego firmy. Wierzę, że uczciwość niezależnego audytora wewnętrznego stwarza zaufanie, które daje podstawę do polegania na jego zdaniu i opiniach.

Poza tym ważnymi zasadami audytora doradcy są obiektywność i profesjonalizm w gromadzeniu, ocenianiu oraz przekazywaniu informacji na temat badanej czynności lub procesu. Odznaczam się kreatywnością, którą staram się zarażać swoich Klientów. Moją potrzebą jest rozwój, dzielenie się swymi ambicjami oraz wiedzą z innymi.

Wyznaję zasadę: TWÓJ SUKCES W BIZNESIE JEST MOJĄ RADOŚCIĄ

Prywatnie zaś mój najważniejszy sukces w życiu to fakt, że pomimo wielu lat spędzonych w korporacji, pracy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem, kosztem mojego życia osobistego, nadal mam dom oraz rodzinę: żonę, dwóch synów, wnuczęta dające nam wiele radości.
JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY, BARDZO CHĘTNIE ZAJMĘ SIĘ TWOIMI PROBLEMAMI

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus