ZAMÓW AUDYT, DORADZTWO

Zawsze dobrze jest skonsultować się z kimś, kto jako zaufany doradca, popatrzy z pewnego dystansu na Twój biznes.

Świadczę usługi w zakresie

 • Audyt wewnętrzny operacyjny:
  • efektywności i zgodności z regulacjami działań i organizacji funkcjonalnej,
  • procesów biznesowych i kontroli,
  • audyt oszustw,
  • audyt systemów IT w zakresie kontroli dostępów;
 • Doradztwo biznesowe w działalności operacyjnej,
 • Analizy i oceny kondycji finansowej w tym analizy płynności finansowej i analizy kluczowych
  wskaźników finansowych,
 • Systemy regulacji ewidencji działalności firmy,
 • Monitoring głównych kluczowych wskaźników KPIs,
 • Budowa modelu przepływów finansowych i gotówkowych,
 • Instalacja i Wdrożenie systemów Comarch jak: Comarch ERP Optima,
 • Konsulting we wdrożeniach biznesowych systemów IT klasy ERP i DMS / BI z wbudowanym
  modelem kontroli procesów,
 • Budowa biznes planu,
 • Planowanie finansowania i w pozyskiwaniu funduszy,
 • Wsparcie budowy strategii rozwoju i zarządzania zmianą,
 • Optymalizacja organizacyjnej i struktury funkcjonalnej firmy klienta,
 • Restrukturyzacje,
 • Audyt finansowy sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych,
 • Inne usługi biegłego rewidenta,
 • Usługowe prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów podatkowych i pełnych ksiąg rachunkowych,
 • Sprawozdania finansowe i raporty zarządcze,
 • Nadzór głównego księgowego,
 • Wsparcie zarządzania ryzykiem biznesowym i ryzykiem oszustw,
 • Praca w radach nadzorczych spółek, jako ekspert biegły rewident

W praktyce pracuję stosując pewne sprawdzone standardy:

 • Uzgodnienie wstępne: mailowe, telefoniczne, Arkusz Ankieta Klienta (podstawowe dane klienta) w
  celu nakreślenia ogólnych ram projektu,
 • Uproszczone Zlecenie Projektu lub Umowa Usługi:
  • Zamknięta (np. w przypadku dla audytów finansowych), gdy cel zakres i program można z góry określić,
  • Otwarta (obejmuje ogólne warunki i uzgodnienia np dotyczące badania wstępnego i zakresu, terminów i cen), gdy szczegółowe warunki są trudne do określenia przed przystąpieniem do pracy,
 • Plan i program projektu obejmujący: kontekst biznesowy, cel projektu uwzględniający oczekiwania klienta, cel klienta, zakres, program i podejście do projektu i wynagrodzenie Audytora Doradcy,
 • Ustalenie ceny usługi:
  • Cena Stała, ustalona z góry za projekt (najczęściej w audycie finansowym i innych usługach atestacyjnych biegłego rewidenta),
  • Cena Kalkulowana, cena wg uzgodnionej stawki godzinowej i liczby godzin (stosowana w przypadku audytów wewnętrznych i usług doradczych ze względu na warunki jak w umowach otwartych),
 • Lista sprawdzeń („Road map”) zbudowany na podstawie programu Projektu,
 • Protokół odbioru prac: dokument stosowany zwykle przy cenie wg stawki godzinowej. Stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej,
 • Raport końcowy zawierający wnioski, ocenę poziomu kontroli, zauważone ryzyka, spostrzeżenia i rekomendacje w przypadku projektu audytowego lub podsumowanie i wnioski w przypadku innych projektów,
 • Plan poprawy obejmujący rekomendacje z audytu: definiuje sposób realizacji popraw, osoby odpowiedzialne w firmie klienta i terminy realizacji.

Zawsze potwierdzam z klientem, które z tych standardowych elementów są odpowiednie do charakteru projektu i je zastosuję. Mogę świadczyć usługi, jako zewnętrzna firma lub na podstawie umowy cywilnej albo, jako pracownik firmy klienta.

SZUKASZ DORADCY FIRMY, NAJLEPSZEGO AUDYTORA DORADCY CZY BIEGŁEGO REWIDENTA? POTRZEBNA CI ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, MODEL ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ, AUDYT KONTROLI ZARZĄDCZEJ PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE, AUDYT ZGODNOŚCI ZASAD W FIRMIE?
INTERESUJE CIĘ KAPITAŁ OBROTOWY W TWOJEJ FIRMIE, REALIZACJA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ, RESTRUKTURYZACJI LUB WSPARCIE W BUDOWANIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I PRZECIWDZIAŁANIA OSZUSTWOM?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ, TO NIC NIE KOSZTUJE

Cieszę się, gdy moja praca przynosi korzyść moim klientom. Wyznaję bowiem zasadę: „Twoja satysfakcja jest moją radością”. Jeśli uczciwość w biznesie nie jest ci obojętna, to dobrze trafiłeś.

Doradca, Audytor Biznesowy, Biegły Rewident nr 9618

Stanisław Ganczarski

+48 570 006 652
http://stanislawganczarski.pl/

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  [recaptcha]

  Facebook
  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Twitter
  Twitter
  Google Plus
  Google Plus
  Google Plus