Zmiany przepisów mogą zamrozić obrót nieruchomościami. Sprzedaż mieszkań na uwłaszczanych gruntach w zamrażarce?

E-akta od 1 stycznia 2019 r.
30 listopada 2018
XI Europejski Kongres Gospodarczy
4 grudnia 2018
Pokaż wszystko

Zmiany przepisów mogą zamrozić obrót nieruchomościami. Sprzedaż mieszkań na uwłaszczanych gruntach w zamrażarce?

Od początku stycznia 2019 w urzędach miejskich rozpocznie się masowa wysyłka zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Konieczność oczekiwania na dokumenty (według obecnie obowiązującego prawa w najlepszym razie do 4 miesięcy) przysporzy też problemów wszystkim planującym kupno albo sprzedaż swojej nieruchomości. Bez otrzymanego zaświadczenia transakcja będzie niemożliwa. KRN ocenia, że skutkiem tego będzie zamrożenie obrotu nieruchomościami do czasu uzyskania zaświadczeń.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzedaz-mieszkan-na-uwlaszczanych-gruntach-w-zamrazarce-Na-jak-dlugo-7626155.html

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus